Terms of Use

1. Обвързващ ефект.Това е обвързващо споразумение между вас и моя блог ("САЩ", "ние", компания "). Чрез използването на интернет страницата, разположен на адрес https://freeprosoftz.com ("сайтът"), вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване. Ако по всяко време ще намерите тези Условия за ползване неприемливи, трябва незабавно да оставите сайта и да прекратите всичко това.

2. Декларация за поверителност.Ние уважаваме поверителността ви и ви позволяваме да контролирате лечението на личната си информация. Пълно изявление на настоящата ни политика за поверителност може да бъде намерено, като кликнете тук. Нашата политика за поверителност е изрично включена в настоящото споразумение с това отношение.

3. Управителен закон.Тези Условия за ползване се тълкуват в съответствие и уредени от законите на Калифорния и Съединените щати, без позоваване на правилата относно конфликтните конфликти. Този сайт е предназначен за използване от лица, базирани в Съединените американски щати.

4. Минимална възраст.Трябва да сте навършили 18 години за достъп и да участвате на този сайт. Гарантирате и гарантирате, че сте навършили 18 години и са в състояние да влязат в настоящото споразумение от правна гледна точка.

5. Електронни книги и изпращане на електронни книги.Имате опцията, но не и задължението, да се регистрирате и да получите безплатен ebook от нас. Ако направите това, вие се съгласявате да получавате по-нататъшни имейли от САЩ от търговска природа.

6. имейл комуникации.Когато се свържете с нас, вие изрично се съгласявате и се съгласявате да получавате имейл отговори от нас. Тези съобщения за електронна поща могат да бъдат търговски или некомерсиални в природата. Некомерсиалните имейли могат да включват, но не се ограничават до административни въпроси и съобщения за промени в тези условия, политиката за поверителност или друга документация на обекта.

7. Използване на софтуер.Фирмата може да ви даде определен софтуер от сайта. Ако изтеглите софтуер от сайта, софтуера, включващ всички файлове и изображения, съдържащи се или генерирани от софтуера, и придружаващите се данни (колективно, "софтуер"), се считат за лицензирани за вас от компания, за вашия личен, некомуникационен, само за дома. Дружеството не прехвърля низвете или правата на интелектуална собственост на софтуера, а компанията запазва пълно и пълно право на собственост върху софтуера, както и всички права на интелектуална собственост в нея. Нямате право да продавате, преразпределяте или възпроизвеждате софтуера, нито пък можете да декомпилирате, обратен инженер, разглобяване или по друг начин да конвертирате софтуера на човешка възприемана форма. Всички търговски марки и лога са собственост на компанията или нейните лицензодатели и не можете да копирате или използвате по какъвто и да е начин.

8. Потребителско съдържание.Чрез публикуване, изтегляне, показване, изпълнение, предаване или по друг начин разпространение на информация или друго съдържание ("Потребителско съдържание") на сайта, Вие предоставяте компания, нейните филиали, офицери, директори, служители, консултанти, агенти и представители на постоянни , неизключителен лиценз за използване на потребителско съдържание във връзка с функционирането на интернет бизнеса на фирмата, неговите филиали, служители, директори, служители, консултанти, агенти и представители, включително без ограничение, право да копират, разпространяват, предават, Обществено показване, публично изпълнение, възпроизвеждане, редактиране, превеждане и преформатиране на потребителското съдържание. Няма да бъдете компенсирани за всяко потребителско съдържание. Вие се съгласявате, че компанията може да публикува или по друг начин да разкрие името ви във връзка с вашето потребителско съдържание. Чрез публикуване на съдържание на потребителя на сайта, вие заповядвате и представлявате, че притежавате правата на потребителското съдържание или по друг начин е упълномощен да публикувате, разпространявате, показват, изпълняват, предават или по друг начин да разпространяват потребителско съдържание.

9. Спазване на законите за интелектуалната собственост.Когато имате достъп до сайта, вие се съгласявате да спазвате правата на интелектуална собственост на другите. Използването на сайта е по всяко време, управлявано от и подлежат на закони относно собствеността върху авторските права и използването на интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показват, изпълняват, предават или по друг начин да разпространяват всякаква информация или съдържание (колективно, "съдържание") в нарушение на авторските права на трета страна, търговски марки или друга интелектуална собственост или права на собственост. Вие се съгласявате да спазвате законите относно собствеността върху авторското право и използването на интелектуалната собственост и вие ще бъдете единствено отговорни за нарушения на всички съответни закони и за нарушения на права на трети страни, причинени от съдържание, което предоставяте или предавате, или това е предоставено или предадени с помощта на потребителския си идентификатор. Тежестта на доказване, че всяко съдържание не нарушава никакви закони или права на трета страна, почива единствено с вас. Всички дела за авторското право на цифрови хилядолетия се обработват съгласно нашата DMCA политика, която имате достъп чрез връзката DMCA в долната част на страницата.

10. Неподходящо съдържание.Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показват, изпълняват, предават или по друг начин да разпространяват всяко съдържание, че (а) е свободно, клеветнически, нецензурни, порнографски, злоупотребяващи или заплашващи; б) защитава или насърчава поведението, което би могло да представлява престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин да наруши всички приложими местни, държавни, национални или чуждестранни право или регламент; в) рекламира или по друг начин посочва средства или е привличане на стоки или услуги; или г) предоставя медицински съвет на други потребители. Фирмата си запазва правото да прекрати получаването, предаването или другото разпространение на такъв материал, използвайки сайта и, ако е приложимо, за да се изтрие всеки такъв материал от своите сървъри. Дружеството възнамерява да сътрудничи изцяло с всяко правоприлагащи служители или агенции в разследването на всяко нарушение на тези условия или на всички приложими закони.

11. Спазване на законите за интелектуалната собственост.Когато имате достъп до сайта, вие се съгласявате да се подчинявате на закона и да спазвате правата на интелектуална собственост на другите. Използването на сайта е по всяко време, управлявано от и подлежат на закони относно собствеността върху авторските права и използването на интелектуална собственост. Вие се съгласявате да не качвате, изтегляте, показват, изпълняват, предават или по друг начин да разпространяват всякаква информация или съдържание (колективно, "съдържание") в нарушение на авторските права на трета страна, търговски марки или друга интелектуална собственост или права на собственост. Вие се съгласявате да спазвате законите относно собствеността върху авторското право и използването на интелектуалната собственост и вие ще бъдете единствено отговорни за нарушения на всички съответни закони и за нарушения на права на трети страни, причинени от съдържание, което предоставяте или предавате, или това е предоставено или предадени с помощта на профила Ви. Тежестта на доказване, че всяко съдържание не нарушава никакви закони или права на трета страна, почива единствено с вас.

12. Няма гаранции.Ние отхвърляме всички гаранции. Ние правим сайта наличен "както е" без гаранция за всякакъв вид. Вие приемате риска от всякакви и всички щети или загуби от използване или невъзможност за използване, сайта или услугата. Към максималната степен, разрешено от закона, ние изрично отхвърляме всички и всички гаранции, експресни или подразбиращи се по отношение на обекта, включително, но не само, всякакви подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел или неинфрираност. Ние не гарантираме, че сайтът или услугата ще отговарят на вашите изисквания или че функционирането на сайта или услугата ще бъде непрекъснато или без грешки.

13. Ограничена отговорност.Нашата отговорност към вас е ограничена. До максимална степен, разрешена от закона, в никакъв случай не носи отговорност за обезщетения от всякакъв вид (включително, но не само, специални, случайни или последващи щети, загубени печалби или загубени данни, независимо от предвидимостта на тези вреди ) Произтичащи от или във връзка с използването на сайта или други материали или услуги, предоставяни от нас. Това ограничение се прилага независимо от това дали щетите произтичат от нарушение на договора, непознатата или всяка друга правна теория или форма на действие.

14. Асолидирани сайтове.Нямаме контрол над и никаква отговорност за уебсайтове или материали от трети страни. Работим с редица партньори, чиито интернет сайтове могат да бъдат свързани с сайта. Тъй като нямаме контрол върху съдържанието и изпълнението на тези партньори и партньорски сайтове, ние не даваме гаранции за точността, валутата, съдържанието или качеството на информацията, предоставена от такива сайтове, и ние не приемаме отговорност за непредвидени, нежелателни, неточни , подвеждащо или незаконно съдържание, което може да пребивава на тези сайтове. По същия начин, от време на време във връзка с използването на сайта, може да имате достъп до елементи за съдържание (включително, но не само, уебсайтове), които са собственост на трети страни. Вие признавате и приемате, че не даваме гаранции и не приемаме отговорност за това, точността, валутата, съдържанието или качеството на това съдържание на трета страна и че, освен ако не е изрично предвидено друго, тези Условия за ползване ще управляват използването на каквито и да било и цялото съдържание на трети страни.

15. Забранени употреби.Налагаме някои ограничения върху допустимото ви използване на сайта. Забранено ви е да нарушавате или да се опитвате да нарушите всички защитни характеристики на сайта, включително, без ограничение, (а) достъп до съдържание или данни, които не са предназначени за вас, или да регистрирате сървър или сметка, че нямате право да имате достъп; б) опит за изследване, сканиране или тестване на уязвимостта на обекта или всяка свързана система или мрежа, или за нарушаване на мерки за сигурност или удостоверяване без подходящо разрешение; в) намеса или се опитва да се намесва в услугата на всеки потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, чрез подаване на вирус към сайта, претоварване, "наводняване", "спам", "пощенски бомбардировки," " разбиване или въвеждане на "DDOS" атака на сайта; г) използване на сайта за изпращане на нежелана електронна поща, включително, без ограничение, промоции или реклами за продукти или услуги; д) коване на всеки TCP / IP пакетен заглавие или част от информацията за заглавката във всяка електронна поща или във всяко публикуване, използващо сайта; или (е) се опитва да промени, обратен инженер, декомпилии, разглобяване или по друг начин да се намали или да се опита да се намали до човешка възприемана форма някой от използвания от нас изходния код при предоставянето на сайта. Всяко нарушение на системата или сигурността на мрежата може да ви подлага на гражданска и / или наказателна отговорност.

16. Обезщетение.Вие се съгласявате да ни обезщетите със сигурни действия и пропуски. Вие се съгласявате да обезщетвате, защитавате и притежавате безвредна компания, нейните филиали, офицери, директори, служители, консултанти, агенти и представители от всяка и всички претенции на трети лица, загуби, отговорност, обезщетения и / или разходи (включително разумни адвокатски такси и разходи), произтичащи от вашия достъп или използване на сайта, нарушаването на тези Условия за ползване или Вашето нарушение или нарушение от всеки друг потребител на Вашата сметка, на всякаква интелектуална собственост или друго право на всяко лице или образувание. Ще ви уведомим незабавно за такова искане, загуба, отговорност или търсене и ще ви предоставим разумна помощ, за ваша сметка, в защита на такова искане, загуба, отговорност, повреда или цена.

17. Авторско право.Всичко съдържанието на сайта или услугата са: Copyright © 2020 Моят блог.

18. Прекъснение; Отказ.Ако по някаква причина съдът на компетентната юрисдикция установява всеки срок или състояние в настоящите Условия за ползване, за да бъде неприложим, всички други условия и условия ще останат незасегнати и в пълна сила и действие. Без отказ от всяко нарушение на всякакви условия на тези условия трябва да представлява отказ от всяко предишно, едновременно, или последващо нарушение на същите или други разпоредби, и не може да бъде ефективен, освен ако не е направено писмено и подписано от разрешение представител на отпадналото лице.

19. Няма лиценз.Нищо, което се съдържа в обекта, не трябва да се разбира като да ви даде лиценз за използване на някоя от търговските марки, марки за обслужване или лого, собственост на нас или от трета страна.

20. Съединените щати използват само.Сайтът се контролира и управлява от компанията от своите офиси в състоянието на Калифорния. Домейнът на уебсайта е регистриран в САЩ и обектът се хоства в САЩ. Целевата аудитория за този обект се състои само от индивиди в САЩ. Дружеството не представя, че някой от материалите или услугите, на които сте получили достъп, са налични или подходящи за използване в други места. Използването или достъпът до сайта не трябва да се тълкува като целенасочено се възползва от ползите или привилегията да извършват дейност във всяка държава или юрисдикция, различна от Калифорния и САЩ.

21. Изменения.Дружеството си запазва правото да изменя тези условия. Ако компанията се стреми да направи такова изменение, което определяме, е материал по свое усмотрение, ние ще:

а) да ви даде известие по имейл на споменатата промяна 15 дни преди влизането в сила, и
б) публикува на началната страница фактът, че ще бъде направено изменение.

Ако съдът от компетентна юрисдикция прави това изменение, това изменение е невалидно, тогава тази клауза за изменение се прекратява като част от настоящото споразумение. Всички изменения на термините се изпълняват напред.